‌چکیده محتوای فایل

یک جفت فنر با ثابت k مفروض است. طول اولیه هریک x0 است. گلوله ای به جرم m در نقطه اتصال دو فنر که تا طول x1 مطابق شکل زیر کشیده اند قرار می دهیم. گلوله را رها می کنیم. تندی v بعداز رها کردن آن چقدر است؟ طول در حالت آرامش هر فنر xr است.
( محتوای اسلاید های این فایل شامل طرح مسئله و حل آن است ).

‌فهرست

پرتاب با فنر
سرعت فرار
مسئله حلقه
فنرهای قائم
تعریف توان

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید