‌چکیده محتوای فایل

آب در درجه حرارت معمولی مایعی است بي‌ بو، بي‌ مزه‌ و صاف‌ و مزة‌ آب‌ طبيعي‌ آشاميدني‌ از گازها و نمک‌ هاي‌ حل‌ شده‌ ناشي‌ مي شود. در آب به‌ غير از گازها و نمک‌ ها، مواد معلق‌ نيز مي‌ باشد که نوع‌ اين‌ مواد اضافي‌ و مقدار آن‌ در آب‌ تحت‌ عنوان‌ كيفيت‌ آب‌ مورد مطالعه‌ قرار مي‌گيرد. در توسعه‌ منابع‌ آب‌ به‌ غير از كميت‌ به‌ كيفيت‌ نيز باید اهميت‌ داده‌ شود. بنابر این آب باید از نظر کیفیت نیز مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد.

‌فهرست

كيفيت‌ آب‌ آبياري‌
تجزیه فیزیکی آب
تجزيه‌ شيميايي‌ آب
نمک هاي‌ موجود در هوا
PH
هدایت الکتریکی
عناصر كم‌ مصرف‌
كيفيت‌ آب‌ آبياري‌ از نظر شيميايي‌
روش‌ تعيين‌ غلظت‌ سديم‌ درآب آبياري‌
روش‌ تعيين‌ غلظت‌ كربنات‌ و بي‌ كربنات‌
تأثير املاح‌ محلول‌ در آب‌ آبياري‌
روشهاي‌ طبقه‌ بندي‌ آبهاي‌ آبياري‌
روش‌ Scofield
روش‌ دياگرام‌
طبقه‌ بندي‌ آب‌ آبياري‌ از نظر شوري‌
و ...

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید