‌چکیده محتوای فایل

 رزونانس، جا به جائي الکترون هاي غير مستقر مي باشد و هنگامي پر رنگ تر جلوه مي نمايد که اربيتال هاي غير پيوندي پي مربوط به کربانيون ها يا کربوکاتيون ها در مجاورت پيوند هاي چندگانه يا هترو اتم هاي داراي زوج الکترون هاي غير پيوندي موجود باشد. 
و ... .

‌فهرست

مفاهيم پايه در سنتز تركيبات آلي
شيمي سبز: تعاريف، اصول، مفاهيم، كاربردها
تکنيک گروه هاي محافظ در سنتز ترکيبات آلي
گزينش پذيري در سنتز مواد آلي
گروه همسايه در سنتز ترکيبات آلي
نو آرائي هاي مولكولي
سنتز معكوس

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید