‌چکیده محتوای فایل

Projection قائم ممکن است قدری عجیب به نظر برسد، زیرا اجسام بدون در نظرگرفتن فاصله ها، اندازه یکسانی دارند. مانند این است که صحنه ای را از فاصله بی نهایت دور نگاه کنید. Projection  قائم درطراحی ها بیشترین کاربرد را دارد.

‌فهرست

ساختمان چشم
مفاهیم اولیه
قانون وبر
خطای دید
طیف الکترومغناطیس
نور سفید و نور رنگی
فرکانس و طول موج
تهیه تصویر
انواع حسگر ها
تصویر چیست
ذخیره سازی تصویر
تصاویر دودویی
تصاویر Gray Scale
تصاویر رنگی
تصاویر RGB

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید