‌چکیده محتوای فایل

فهم الکتريسيته با دانستن جزء اصلی ماده يعنی اتم امکان پذير است. هسته ی اتم از پروتون و نوترون تشکيل شده است. پروتون ها بار مثبت و نوترون ها خنثی هستند. الکترون ها دور هسته می چرخند و بار منفی دارند. در شکل زير فقط الکترون ها و پروتون ها نشان داده شده اند. (قسمت آبی هسته نشان دهنده ی نوترون است.)

‌فهرست

اتم
رسانا ها
هادی ها و عایق ها
بار الکتریکی
ولتاژ
قانون اهم
مدار موازی
توان
مغناطیس و الکتریسیته
الکترومغناطیس
جریان متناوب
ژنراتور
فرکانس
خازن
راکتانس
امپدانس
ترانسفورمر

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید