‌چکیده محتوای فایل

ميزان هدايت الكتريكی معيار قطبيت است. (دلالت بر حضور يون و يا عدم حضور آن دارد) هدايت اكی والان يک نمک مذاب يعنی شدت جريانی كه می تواند از يک جفت صفحه موازی به فاصله يک سانتی متر از هم كه بين آن ها اختلاف پتانسيل يک ولت برقرار شده بگذرد كه در بين اين دو صفحه يک اكی والان گرم نمک مذاب قرار دارد.
و ... .

‌فهرست

ساختمان هندسی مولكول
اربيتال های هيبريدی sp
اربيتال های هيبريدی sp2
اربيتال های هيبريدی sp3
الكترون های غير پيوندی
مولكول خميده
هيبريداسيون اوربيتال ها
دافعه الكترونی و شكل هندسی
جامدات

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید