‌چکیده محتوای فایل

اتمی که دارای بار قراردادی مثبت می باشد بعنوان دهنده زوج الکترون در پیوند کوئوردینانسی - کووالانسی عمل نموده است. تعداد بار های مثبت هم نشان دهنده تعداد پیوند کوئوردینانسی - کووالانسی در مولکول می باشد.  
و ... .

‌فهرست

تعیین بار قراردادی
ساختار لوویس
رزونانس
ایزومر های ساختاری
نام گذاری ترکیبات کووالانسی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید