‌چکیده محتوای فایل

روایی تأئیدی:
مدلی همگن خواهد بود که قدرمطلق بارهای عاملی هر یک از متغیرهای مشاهده پذیر متناظرش دارای حداقل مقدار 0.7 باشد (Carmines and Zeller, 1979)
برخی حداقل مقدار 0.5 را به عنوان دامنه پذیرش بارعاملی مدل اندازه گیری انعکاسی شده برگزیده اند (Hulland, 1999; Neupane et al., 2014; Chin, 1998)
به عقیده (Rivard and Huff, 1988)؛ چنانچه این مقدار کمتر از 0.7 بوده ولی تعداد مشاهده پذیرها کم باشد و AVE متغیر مربوطه بالای 0.5 باشد، می توان متغیر مشاهده پذیر را در مدل اندازه گیری انعکاسی حفظ نمود...

‌فهرست

معیارهای آزمون مدل اندازه گیری انعکاسی
آزمون کیفیت مدل اندازه گیری انعکاسی
معیارهای آزمون مدل اندازه گیری ترکیبی
آزمون مدل ساختاری
آزمون برازش کلی مدل در نرم افزار

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزارید: برچسب‌ها

منتشر شده در تاریخ: 1399/09/06
بازدید شده توسط 3922 نفر
تعداد دانلود این فایل : 329 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید