‌چکیده محتوای فایل

علم پرتو شناسی توسط ویلهلم کنراد رونتگن در هشتم نوامبر 1895 با کشف پرتو ایکس بنا نهاده شد. یک سال بعد از آن هانری بکرل، پرتوزایی اورانیوم را کشف کرد. تا مدت زیادی کاربرد پرتو ها فقط در زمینه پزشکی بود. پیشرفت تکنولوژی و شکست و پیوند اتم ها باعث تحولات عظیمی در کاربرد پرتو ها در صنعت و بخش انرژی و.... گردید.

‌فهرست

ساختمان اتم
ذرات بنیادی در اتم
مشخصات ذرات
مدار های الکترونی
هسته و ساختار آن
تراز های انرژی ذرات
طبقه بندی هسته ها
نمودار Segre
مواد رادیواکتیو
و ...

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید