‌چکیده محتوای فایل

سازمان اطفاء حریق: وظايف نفرات در زمان بروز حريق برابر جدول پيوست شماره 1 كه روی كشتی ها در اطاق كنترل فرماندهی (بريچ BRIDGE) نصب شده و بستگی به تعداد نفرات كشتی ها حداقل روی كشتی های كوچک يک تیم و به ترتيب روی كشتی های بزرگ تا پنج تيم پيش بينی شده و ... .

‌فهرست

سازمان اطفاء حريق
روش مخابرات در وضعيت اضطراری
روش های ايمنی پرسنل
تمرينات حريق روی كشتی
روش های اطفاء حریق
آلارم حريق و اقدامات اوليه
مثلث آتش
آب
گاز كربنیک
گاز هالن
كف آتش نشانی
پودر های خشک شيميایی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید