‌چکیده محتوای فایل

همه اجسام جریان الکتریکی را به یک اندازه هدایت نمی کنند. هادی ها به دلیل داشتن الکترون آزاد جریان الکتریکی را به خوبی از خود عبور می دهند. اگر میزان هدایت فلزات را با طول و سطح مقطع یکسان بررسی کنیم، فلزی که دارای الکترون آزاد بیشتر باشد دارای هدایت بیشتر می باشد.

‌فهرست

هدایت الکتریکی مخصوص
مقایسه هدایت مخصوص فلزات
مقاومت الکتریکی مخصوص
واحد مقاومت
مقاومت الکتریکی یک هادی
سطح مقطع هادی
رابطه کلی مقاومت
درجه حرارت
تغییر مقاومت با دما
مقاومت الکتریکی مدار
ابر رسانا

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید