‌چکیده محتوای فایل

حداكثر غلظت مطلوب: عبارت است از گستره‌اي از غلظت عوامل موجود در آب آشاميدني كه چنانچه آب حاوي موادي با غلظت بيشتر از آن باشد از نظر كيفيت در حد پايين ‌تري قرار داشته اما هنوز براي آشاميدن مناسب مي‌باشد.
و ... .

‌فهرست

حداكثر غلظت مطلوب
حداكثر غلظت مجاز
آلاینده ها
مشخصات فيزيكي آب آشاميدني
مواد شميايي معدني سمي
مواد شيميايي سمي آلي در آب آشاميدني
مواد شيميايي كاني موجود در آب آشامیدنی
حداقل مقدار كلر مجاز
غلظت فلورايد در آب آشاميدني
عوامل متشكله راديواكتيو
ويژگيهاي ميكروبيولوژيكي آب
ويژگيهاي باكتريولوژيكي

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید