‌چکیده محتوای فایل

با توجه به اينکه در روشنايی معابر تنها نور مستقيم داريم، لذا نور چراغها در يک اسپان درون استوانه ای به قطر 2H توزيع می شود و بنابراين نسبت سطح معبر به سطح جانبی استوانه تعيين کننده ضريب بهره سيستم می باشد و چون طول استوانه و معبر برابر است، لذا نسبت عرض معبر به محيط دايره به قطر 2H تعيين کننده ضريب بهره است که ... .

‌فهرست

تأمين شدت روشنايی متوسط
تأمين يکنواختی روشنايی
جلوگيری از چشم زدگی
منحنی های پخش نور
مراحل محاسبات روشنايی معابر

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید