‌چکیده محتوای فایل

فشار عصبی پاسخی است که فرد برای تطبیق با یک وضعیت خارجی متفاوت با وضعیت عادی به صورت رفتاری روانی یا جسمانی از خود بروز می دهد .
 فشار عصبی عبارت است از عکس العمل فرد برای سازگاری نسبت به محرکی که الزامات فیزیکی و روانی گسترده ای را برای او بوجودمی آورد . (گریفین)

‌فهرست

فشار عصبی
انواع فشار عصبی
سندرم سازگاری عمومی
علل فشار عصبی
چهار مجموعه فشارهای عصبی سازمانی
پیامدهای منفی فشار عصبی
پیامدهای سازمانی
مدیریت فشار عصبی در محیط کار
استراتژیهای مقابله با فشار عصبی در سازمان

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1399/07/22
بازدید شده توسط 2250 نفر
تعداد دانلود این فایل : 67 مرتبه
در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید