‌چکیده محتوای فایل

استفاده از خازن در شبکه های برق و در رده های ولتاژی مختلف، موضوع جدیدی نیست اما با نگاهی به انچه به سبب نصب و استفاده از خازن ها در شبکه رخ می دهد می توان به نتایج با ارزش و قابل بحثی دست یافت. خازن ها در کنار نقش های حیاتی خود در شبکه، دارای اثار سو چندی نیز می باشند که در برخی موارد به هیچ عنوان قابل اغماض نمی باشد. در این مقاله ضمن اشاره ای مختصر به ...

‌فهرست

اثرات منفی خازن گذاری در شبکه توزیع
مقدمه
ضرورت بهره گیری از خازن ها
خازن های در شبکه توزیع
بررسی اثرات سو خازن گذاری
ضریب نفوذ خازن در شبکه های توزیع
نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید