‌چکیده محتوای فایل

مواد نیمه رسانای تک عنصری متعلق به گروه چهارم جدول تناوبی میباشند (Si، Ge). اکثر نیمه رسانا های مرکب دو تایی از ترکیب عناصر گروه سوم و پنجم  و یا گروه دوم و ششم (گروه هایی که بصورت متقارن در مجاورت گروه چهارم قرار دارند) حاصل میشوند.
و ... .

‌فهرست

جدول تناوبی عناصر
طبقه بندی جامدات بر اساس آرایش اتمی
شبکه بلوری
ساختار مکعبی ساده
سیلیسیم
نیرو های پیوندی در جامدات
ساختار نوار انرژی
فلزات، نیمه رسانا ها و عایق ها
نیمه رسانای ذاتی
شاخص های میلر
روش چکرالسکی
و ...

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید