‌چکیده محتوای فایل

اگر چند اكسيد مختلف در محيط موجود باشد ابتدا اكسيدی كه فشار اكسيژن تعادلی آن از همه بيشتر است احياء می شود. بنابراين درموقع احياء اكسيد های آهن به وسيله يک عامل احياء كننده نخست هماتيت سپس مگنتيت و بالاخره وستيت احياء می شود.

‌فهرست

اکتيويته
عوامل احياء كننده اكسيد های آهن
احياء با CO
ترموديناميک وستيت غير استوکيومتری
واکنش های بودوارد و رسوب کربن
دما و فشار
سوختن كربن
بهره شيميايی در سيستم Fe-C-O
احياء با 2H
بهره شيميايی در سيستم Fe-H-O
ناخالصی ها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید