‌چکیده محتوای فایل

هر اتم از هسته ای بسيار کوچک، با جرم نسبتاً زياد، و با بار مثبت، و يک يا چند الکترون بسيار سبک تر و با بار منفی تشکيل شده است.
و ... .

‌فهرست

الکترواستاتیک: بار، میدان الکتریکی، پتانسیل
خازن
جریان های الکتریکی دائم
مغناطیس
القای بار الکترومناطیسی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید