‌چکیده محتوای فایل

مولفه ی اصلی حسابرسی عملکرد ، یافته های حسابرسی است . یافته های حسابرسی متشکل از عناصر استاندارد از جمله معیار ، شرایط ، علتها و معلولها است . معیار شاخص ایده الی است که عملیات واقعی در برابر ان سنجیده خواهد شد . معیار می تواند شامل انتظارات ، استانداردها ، قوانین ، خط مشی ها ، محکهای مقایسه ، هدفهای برنامه یا میانگین عملکرد در برنامه ها ی یا نهادهای مشابه باشد و ...

‌فهرست

منظور از حسابدهی دولتی چیست
مدلهای مدیریت عملکرد و حسابرسی عملکرد
ریسکهای حسابرسی مرتبط با صرفه اقتصادی
ریسکهای حسابرسی مرتبط با کارایی
ریسکهای حسابرسی مرتبط با اثربخشی
نتیجه گیری

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید