‌چکیده محتوای فایل

هاری یک بیماری حاد ویروسی است که موجب انسفالومیلیت در انسان و همه پستانداران خونگرم می شود. واکسیناسیون و در مواردی سرم واکسیناسیون ضد هاری تنها راه نجات اشخاص هارگزیده می باشد. در صورت ظهور علایم هاری، درمان امکان ندارد و مرگ این بیماران حتمی است...

‌فهرست

تعریف
اپیدمیولوژی
پراکندگی موارد حیوان گزیدگی در سال 83
تعریف اپیدمیولوژیک هاری
علایم هاری
سیر طبیعی
درمان پیشگیری
پیشگیری در پرسنل در معرض خطر

موفقیت به سراغ کسانی می آید که آنقدر در تلاشند که وقت نمی کنند دنبال آن بروند (هنری تورئو)

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید