‌چکیده محتوای فایل

نقش مدیریت کیفیت فراگیر بر بهره‌وری...

‌فهرست

تحولات جهانی
مدل مدیریت کیفیت فراگیر
عوامل بهره‌وری
مدیریت کیفیت فراگیر و بهره‌وری
تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد

موفقیت به سراغ کسانی می آید که آنقدر در تلاشند که وقت نمی کنند دنبال آن بروند (هنری تورئو)

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید