‌چکیده محتوای فایل

گوناگوني موجودات زنده به جهت تفاوت از لحاظ : شكل، ساختار، اندازه و رفتار مي باشد. موجودات زنده ساختار سازمان يافته اي دارند.
در طول زندگي سازمان و نظم خود را حفظ مي كنند، و سازمان يافتگي را به نسل بعد منتقل مي كنند. سازمان يافتگي هم در ساختار سلولي و هم در ساختار شيميايي موجودات زنده وجود دارد.
بدن همه ي موجودات زنده از سلول 1 ساخته شدن است و ...

‌فهرست

موجودات زنده
نظريه ي سلولي
ساختار سلول
تقسيم سلول
سرطان، تقسيم غير عادي سلول ها

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید