‌چکیده محتوای فایل

زمانبندی برای آبیاری :
    - با رطوبت ابتدائی خاک آغاز کنید
    - زمانبندی آبیاری را براساس نیازمندی تنظیم کنید تا تاثیرات اصلاح خاک در نظر گرفته شود
    - نیاز است برای کنترول نمک از آبیاری بیش از حد استفاده کنید ...

‌فهرست

اهداف آموزش
ملاحظه و مشاهده خاک
ظرفیت جذب آب توسط خاک
سنجش یا محاسبه رطوبت خاک
تشخیص بافت خاک
تشخیص رطوبت با لمس کردن و دیدن
رشد ریشه
نیازمندی آب یک محصول

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید