‌چکیده محتوای فایل

درمجموعه مراقبتهاي ادغام يافته نحوه ارزيابي كردن سالمند از نظر بيماري هاي جسماني و رواني اولويت دار بر اساس بار بيماري ها، اختلالات تغذيه اي و ايمن سازي آموزش داده مي شود و علاوه بر روش هاي تشخيصي و درماني ساده  راه هاي پيشگيري از بيماري ها نيز عنوان شده است. 
در اين راستا زماني كه سالمند به دنبال فراخوان به نزد پزشك مراجعه مي كند، براي ارايه مراقبت ها از راهنماي مراقبت هاي ادغام يافته و جامع سالمندي ويژه غير پزشك براي مراقبت از وي استفاده مي شود و ...

‌فهرست

چرخه كار كلي مراقبت از سالمند
جدول راهنماي مراقبت هاي ادغام يافته
مراقبت از سالمند در مراجعات بعدي
فرم هاي ثبت
فرم مراقبت دوره اي
فرم پسخوراند
فرم پيگيري

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید