‌چکیده محتوای فایل

هدف كلي از درس تاريخ ادبيات 3 آشنايي دانشجو با ويژگي هاي شعر و تحول آن  در عهد  صفوي، افشاريه، زنديه  و  قاجاريه و گويندگان و نويسندگان مطرح اين دوران است.
انتظار مي رود كه دانشجو پس از مطالعه اين درس بتواند  به نحوي مستدل درباره تحول شعر در عهد  صفوي،افشاريه و.. بحث  كند  و  اطلاعاتي  نسبتا  مبسوط  درباره  گويندگان  و نويسندگان مطرح اين دوران ارائه دهد ...

‌فهرست

ويژگي ها شعر و تحول آن در عهد صفوي
ويژگي هاي شاعران عهد صفوي
موضوعات شعر و انواع آن
شاعران معروف عهد صفوي
افشاريه و زنديه
اوضاع اجتماعي و ادبي در دوره قاجاريه
شاعران معروف اوايل دوره قاجار
نثر نويسان معروف دوره اول قاجاريه
تاريخ نويسي،تذكره ها و كتب شرح احوال
چاپ و چاپخانه
آشنايي با دارالفنون

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید