‌چکیده محتوای فایل

برای گرد آوری اطلاعات باید از روش های علمی استفاده کرد. در روان شناسی رشد هم برای جمع آوری اطلاعات باید رفتار کودکان را با دقت و منظم مورد بررسی قرار داد. تعریف از رفتار باید طبق روش های علمی پژوهش، عاری از...

‌فهرست

مقدمه
گروه های مطالعات رشد کودکان
مطالعات همبستگی
روش آزمایشی
آزمایش های میدانی
مطالعات طولی و مقطعی
مطالعات مقطعی یا عرضی
مطالعات بین فرهنگی
مطالعات بین انواع
جمع آوری اطلاعات
مصاحبه
پرسشنامه
آزمونها

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید