‌چکیده محتوای فایل

آینده چگونه ساخته می‌شود؟
"آينده‌"  احتمالاً از درهم‌كنش‌ چهار مؤلفه‌ي‌ زير پديد مي‌آيد:   -رويدادها events   -روندها Trends    -تصويرها Images    -اقدام‌ها Actions 
نیروهای پیش‌ران مجموعه و خوشه‌ای سازگار از مؤلفه‌های سازنده‌ی آینده هستند که آینده را احتمالأ می‌سازند.
آینده نگری فرآيندي سيستماتيك، مشاركتي و گردآورنده ادراكات آينده است،كه چشم اندازي ميان مدت تا بلند مدت را با هدف اتخاذ تصميمات روزآمد و بسيج اقدامات مشترك بنا مي‌سازد. Gaveagan,2001

‌فهرست

آغاز مطالعات
دلفی چیست
روش اجرا
مهم‌ترین ویژگی‌ها
مرور مبانی
تصويرها و اقدام‌ها
آینده‌نگاری
معرفی تعدادی از روشها
سناریوها
برنامه‌ریزی بر پایه فرض
تفکر ارزشی
مراجع

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید