‌چکیده محتوای فایل

تقسيم بندي اندازه هاي سلامت:
   - اندازه هاي وقوع بيماري يا پيامدهاي مرتبط با سلامت
   - اندازه هايي كه بيانگر ارتباط بيماري يا پيامد مرتبط با سلامت با عوامل ايجاد كننده آنها هستند.
و ...

‌فهرست

تعريف اپيدميولوژي
تقسيم بندي اندازه هاي سلامت
تقسيم بندي اندازه هاي وقوع بيماري
بروز تجمعی يا خطر
عواملي تغيير در اندازه شيوع ميشوند
ميزانهاي مهم

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید