‌چکیده محتوای فایل

تقسيم بندي اندازه هاي سلامت:
   - اندازه هاي وقوع بيماري يا پيامدهاي مرتبط با سلامت
   - اندازه هايي كه بيانگر ارتباط بيماري يا پيامد مرتبط با سلامت با عوامل ايجاد كننده آنها هستند.
و ...

‌فهرست

تعريف اپيدميولوژي
تقسيم بندي اندازه هاي سلامت
تقسيم بندي اندازه هاي وقوع بيماري
بروز تجمعی يا خطر
عواملي تغيير در اندازه شيوع ميشوند
ميزانهاي مهم

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید