‌چکیده محتوای فایل

اصولاً سازمانها، در مديريت منابع انساني خود يكي از مهمترين اهدافي كه دنبال مي كنند تحليل و نقد عملكرد Performance Appraisal و متعاقب آن تصميم گيري در رابطه با سرنوشت آتي نيروها  مي باشد كه مي تواند مسير ارتقاي شغلي را شفاف ساخته، نيازهاي آموزشي پرسنل را مشخص كند و يا اينكه افراد ناكارآمد را شناسائي كرده و نحوه مديريت بر آنها را راهنمائي نمايد.
يك از مهم ترين فوايد ارزيابي عملكرد، پاسخگوسازي مديران و كاركنان در برابر ...

‌فهرست

آقاي دراكر
نیاز امروز سازمانها
ديدگاه اقتصادي
سبکهای سازمانی در رویکرد منابع انسانی
چهار سیستم لیکرت
ابعاد رويكرد نوين
تعريف مديريت عملكرد كاركنان
مراحل اجراي مديريت عملكرد كاركنان
فوايد نظام ارزيابي عملكرد
روش شناسي اجرا
امتیاز دهی عملکرد هر وظیفه جزئی

این فایل را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بزاریدمنتشر شده در تاریخ: 1396/07/28
بازدید شده توسط 323 نفر
تعداد دانلود این فایل : 41 مرتبه
لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید