‌چکیده محتوای فایل

مديريت  يکپارچگي پروژه شامل فرآيندها و فعاليتهاي مورد نياز براي تشخيص ، تعريف ، ترکيب ، يکپارچه سازي و هماهنگی فرآيندهاي مختلف مديريت پروژه در خلال گروههاي فرآيندي است .
مديريت محدوده پروژه فرآيندهاي مورد نياز براي تضمين اينکه تمام کارهاي پروژه براي تکميل موفقيت آميز پروژه ديده شده و از کارهای زائد اجتناب شده است و ...

‌فهرست

گروه فرآيندي آغازين
گروه فرآيندي برنامه ريزي
يکپارچه سازي و هماهنگی
افراد
ارزيابي و نظارت دائمي
گروه فرآيندي اختتامي
تعريف
مديريت هزينه پروژه
فرآيندهاي مديريت منابع انساني پروژه
مديريت ريسک پروژه
مديريت تدارکات پروژه

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید