‌چکیده محتوای فایل

مديريت  يکپارچگي پروژه شامل فرآيندها و فعاليتهاي مورد نياز براي تشخيص ، تعريف ، ترکيب ، يکپارچه سازي و هماهنگی فرآيندهاي مختلف مديريت پروژه در خلال گروههاي فرآيندي است .
مديريت محدوده پروژه فرآيندهاي مورد نياز براي تضمين اينکه تمام کارهاي پروژه براي تکميل موفقيت آميز پروژه ديده شده و از کارهای زائد اجتناب شده است و ...

‌فهرست

گروه فرآيندي آغازين
گروه فرآيندي برنامه ريزي
يکپارچه سازي و هماهنگی
افراد
ارزيابي و نظارت دائمي
گروه فرآيندي اختتامي
تعريف
مديريت هزينه پروژه
فرآيندهاي مديريت منابع انساني پروژه
مديريت ريسک پروژه
مديريت تدارکات پروژه

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید