‌چکیده محتوای فایل

برهمکنش بين پيوند هاي σ و π را فوق مزدوج شدن يا هيپرکانژوگاسيون مي نامند.
زماني چنين اتفاقي حاصل مي شود که پيوند σ با اربيتال هاي پيوند π و يا اربيتال P در کربوکاتيون ها، کربانيون ها و راديکال ها موازي شده تا امکان همپوشاني فراهم شود ...
 

‌فهرست

پديده فوق مزدوج شدن
اثر آنومري
فوق مزدوج شدن منفي
نقش مفهوم اسيد و باز در مکانيسم

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید