‌چکیده محتوای فایل

افراد میتوانند اطلاعات و حسهای حــرکتی را همانند حس بینایی از اوایل زندگی پـردازش کنند لیکن پیشرفت ادارک حـرکتی در طــول دوران کـودکی ادامه می یابد 
جنبه های اصلی ادراک حرکتی عبارتند از : 
1- موضع یابی لمسی 
2-نقاط چند گانه لمس 
3- لمس اشیاء
4-لمس  بدن 
5-حرکات اندامها 
6- جهت یابی فضایی ...

‌فهرست

رشد حسی حرکتی
احساس حرکت
رشد گیرنده های حس حرکتی
ادراک حس حرکتی
موضع یابی لمسی
نقاط چند گانه لمسی
جهت یابی فضایی
تغییرات حسی حرکتی سنی
یکپارچگی بین حواس
فعالیت های ادارکی حرکتی

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید