‌چکیده محتوای فایل

برای بسیاری که سرمایه کافی به منظور راه اندازی یک کسب و کار مستقل را ندارندتشکیل شرکت تعاونی مناسب ترین راه برای اشتغال است.
اما عده کمی هستند که از مزایای اشتغال دربخش تعاون و از آن مهمتر از نحوه و چگونگی تشکیل تعاونی ها و بهره مندی از مزایای آن اطلاعات لازم را دارند دراینجا قصد داریم ضمن اشاره به برخی از قوانین در بخش تعاون ، مراحل و چگونگی تشکیل شرکت تعاونی را مرور می کنیم و ...

‌فهرست

ضرورت تشکيل تعاونی ها درکشور
کلیات
تقسیم بندی شرکت های تعاونی
مراحل راه اندازی و تشکیل تعاونی
مقدمه
مراحل تشکیل تعاونی
جایگاه شرکت های تعاونی
جایگاه شرکت های تعاونی در قوانین موضوعه
ارکان تصمیم گیرنده  شرکت تعاونی
استقلال شركت های تعاونی
ادغام ، انحلال و تسویه تعاونی

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید