‌چکیده محتوای فایل

قاره ها در ابتدا بصورت یکپارچه و متحد که اصطلاحاً پانگه آ نامیده شده است ، بوده اند . این توده خشکی طی میلیون ها سال ، به شکل امروزی در آمده اند و این شواهد نظریه وگنر – اشتقاق قاره ها – را تأیید می نماید ...

‌فهرست

مقدمه
شواهد
تئوری
شواهد فسیل شناسی
شواهد آب و هوا شناسی
شواهد میدان مغناطیسی
تئوری Laurasia

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید