‌چکیده محتوای فایل

اهمیت فرهنگ در بازاریابی بین المللی :
   - شکل دهی به نحوه مصرف ، اولویت نیازها ، تمایلات و شیوه ارضای آنها .
   - در نظر گرفتن مسائل فرهنگی قبل از هر نوع تبلیغی برای مطابقت این تصمیمات با معیارهای فرهنگی .
   - رفتار بازار خود جزیی از فرهنگ می باشد و ...

‌فهرست

مطالعات فرهنگی
فرهنگ در بازاریابی بین المللی
دانش فرهنگی
حساسیت فرهنگی
عناصر فرهنگ
فرهنگ مادی
نهادهای اجتماعی
جهان بینی
زیبا شناسی
زبان
ارزیابی و شناخت فرهنگها
ارزیابی عناصر فرهنگ
تغییرات فرهنگی
سازگاری فرهنگی
آداب و سنن تجاری

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید