‌چکیده محتوای فایل

ايجاد تطابق، جايگزيني آب و املاح، آموزش، برنامه پايش کارگران، مراقبت ها و کنترل هاي پزشکي، انجام کارهاي گرم در ساعات خنکتر روز، استراحت در محيط خنک، نظارت بر کارگران‌فهرست

فشار يا تنش گرمايي
منابع ايجاد گرما در بدن
شرايط ايجاد فشار گرمايي
گرماي حاصل از فعاليت
عوامل مخاطره آميز فردي
برنامه کار استراحت
تطابق
عوامل موثر بر تطابق
جايگزيني آب و املاح
وسايل حفاظت فردي

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید