‌چکیده محتوای فایل

IHO و اهداف آن:
سازمان بین المللی آب نگاری (IHO)
هماهنگی سازمان های ملی 
یکنواختی چارت های دریایی
انتخاب روش های مناسب آب نگاری
پیشرفت علوم مرتبط با آب نگاری ...

‌فهرست

تعریف هیدروگرافی
ارتفاع سنجی ماهواره ای
اصول هندسی ارتفاع سنجی
شکل های خروجی لیدار
تفسیر نقشه های ارتفاعی لیدار
انواع سیستم لیدار و تفاوت آن ها
اصول عملکرد لیدار هیدروگرافی
الکترونیک و فاصله یاب

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید