‌چکیده محتوای فایل

کاتاليزورها در فرآيندهاي شيميائي مصرف نمي شوند و دست نخورده باقي مي مانند، ولي جداسازي و بازيابي آنها غالبا ساده و سهل الوصول نيست. به همين دليل طراحي کاتاليزورهايي که بازيافت آنها آسان باشد، هدفي ارزشمند براي دانشمندان بوده است و انگيزه لازم و کافي را براي ابداع و کشف کاتاليزورهاي جديد ايجاد مي نمايد. در صنايع مختلف شيميائي اعم از داروسازي، رنگ، پتروشيمي و ... استفاده از کاتاليزورها هزينه انرژي و در نهايت توليد محصول را به شدت کاهش داده و ...

‌فهرست

طراحي و انتخاب کاتاليزور
تقسيم بندي كاتاليزور ها
کاتاليزورهاي کايرال
کاتاليزورهاي زيستي
كاتاليزورهاي نوري
كاتاليزور هاي انتقال فاز
كاتاليزورهاي انتقال فاز يوني
كاتاليزورهاي انتقال فاز غير يوني
مسائل

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید