‌چکیده محتوای فایل

خدماتي را كه بيمه به سرمايه گذار ارائه ميكند ، مي توان به هفت گروه تقسيم كرد :
 1) تامين كننده امنيت مالي براي فعاليتهاي بازرگاني:
        با پوشش بسياري از بيمه ها همچون بيمه مسؤوليت، بيمه اعتبار، بيمه كشتي، بيمه حمل ونقل و . . . در سطح گسترده با جبران خسارت و زيان هاي مالي، بازرگانان را در مقابل و مواجهه با بي تعادليهاي مالي ناشي از تحقق ريسكهاي احتمالي حمايت مي كند و ...

‌فهرست

نقش بيمه در سرمايه گذاريها
مديريت ريسك
تعهدات بيمه گذار
نحوه اجراي قاعده نسبي حق بيمه
نقش بيمه در اقتصاد كشور

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید