‌چکیده محتوای فایل

قرارداد طرح جامع مشهد با يك وقفه حدوداً 2ساله در سال 1367به مهندسين مشاور مهر آزان ابلاغ گرديد. در سال 1372 طرح جامع مشهد به تصويب شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران رسيد . نظر به اهميت شهر مشـهد و همچنين موارد منحصر به فرد آن در مطالعات طرح جامع علاوه بر تهيه طرح جامع برمبناي شرح خدمات تيپ 12 موارد ذيل مورد بررسي قرار گرفته است ...

‌فهرست

مقدمه
موقعیت جغرافیایی مشهد
پیشینه تاریخی شهر
حوزه نفوذ شهر
خصوصیات جمعیتی
خصوصیات اقتصادی
خصوصیات کالبدی
تراز فیزیکی- مالی

موفقیت در آرزوها، نسبت مستقیم با قدرت اراده ما دارد. (دیل کارنگی)

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید