‌چکیده محتوای فایل

کنترل سرعت جریان یک تزریق: 
کنترل کننده ها: تنظیم جریان ناشی از جاذبه (فشار سر)، کنترل جریان( ولومتریک) حجمی( غیر ولومتریک ) غیرحجمی
پمپ ها: با اعمال فشار + بر روی سرعت جریان تاثیر می گذارد.
1- پمپ های ولومتریک:چرخشی- خطی- غلتشی موجی – پیستونی- سرنگی و سرنگی
2- پمپ های غیر حجمی(غیر ولوومتریک): برای تزریق قطرات با سرعت ویژه ...

‌فهرست

مشخصات پمپ ها و کنترل کننده ها
وسایل متفرقه
روش های دیلاتاسیون ورید
بی حسی موضعی قبل از سوزن
روش های ورود به رگ
محلول های مایع درمانی
تجویز مایع درمانی
آموزش به بیمار
تجربه ورود کاتتر به شریان
توجهات پرستاری
تداخلات
منبع

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید