‌چکیده محتوای فایل

در کشورهای در حال توسعه تنها 2% از افراد دارای ناتوانی خدمات توانبخشی دریافت می کنند. کودکان و زنان دارای ناتوانی 2 تا 3 برابر بیشتر از کودکان و زنان عادی قربانی برخوردهای خشونت آمیز و ناروای جنسی می شوند...

‌فهرست

حقایق
فرد دارای ناتوانی يا معلوليت
ميزان شيوع ناتواني در کودکان ايرانی
حضور کودک دارای ناتوانی در خانواده
برخورد با کودک دارای ناتوانی
گفتگوی درونی
جستجوی اطلاعات و پذیرش
مسوولیت پذیری و متعهد شدن
متوسل شدن به هر چیزی
دسترسی به اطلاعات توسط پزشک
خدمات مشاوره ای
خدمات توانبخشی
خدمات آموزشی

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید