‌چکیده محتوای فایل

هدف از زمان بندی:
   - چگونگي تخصیص پردازه‌ها به پردازنده در طول زمان است.
   - بطوري كه اهداف سيستم عامل( از جمله زمان پاسخ، توان عملياتي و كارايي پردازنده ) براورده شود.
انواع زمانبندي :
   - زمانبندی بلند مدت: تصمیم‌گیری در مورد افزودن پردازه به مجموعه پردازه‌ها برای اجرا.
   - زمانبندی کوتاه مدت: تصميم‌گيري درمورد اينكه كدام پردازه برای اجرا فرستاده شود.
   - زمانبندی میان مدت: تصمیم‌گیری در مورد افزودن پردازه به مجموعه پردازه هايي كه در حافظه اصلي قرار دارند.
و ...

‌فهرست

زمانبندي
معیارهای زمانبندی
پياده سازي اولويت بندي
سیاست های زمانبندی
جمع بندي سیاست های زمانبندی
مقايسه سیاست های زمانبندی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید