‌چکیده محتوای فایل

مكانيك نيوتني براي سيستمهايي كه با سرعت نزديك به سرعت نور حركت مي كنند و همچنين براي سيستمهايي با ابعاد اتمي يا كوچكتر ناكام مي ماند. اما به اين معنا نيست كه بايد مكانيك كلاسيك را كنا ر بگذاريم. چون در محدودة توانايي مكانيك كلاسيك كه محدودة مشخصي است، اين قوانين خيلي خوب و دقيق كار مي كنند و ساده تر هستند و ... 
 

‌فهرست

مکانیک کلاسیک
قلمروی کاربرد مکانیک کلاسیک
نیــــرو
انواع نیروها در طبیعت
معرفی چند نیرو
دینامیک
قوانین نیوتن

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید