‌چکیده محتوای فایل

انرژي چرخش حول پيوند کربن – کربن در کاتيون آليليک به طور غير منتظره نسبت به كاتيون پروپيل بالاتر است!!!!!!
اين بدليل انرژي  رزونانسي است که در اثر موازي بودن اربيتال هاي P پيوند دوگانه با اربيتال P کربوکاتيون ايجاد شده و با چرخش حول پيوند كربن – كربن (C – C)، اربيتال ها بر هم عمود شده و امکان رزونانس از بين مي رود. بنابراين انرژي ...

‌فهرست

سد انرژي چرخش حول پيوند كربن- كربن
تغيير خصلت گروه هاي عاملي
واکنش پذيري متفاوت مولکول هاي
پايداري حدواسط ها
انرژي پيوند کربن کربن در شکست همگن
انرژي پيوند کربن کربن درشکست ناهمگن
جهت گزيني در واکنش هاي شيميائي
خصلت آروماتيکي و رزونانس
تفسير رفتار مولکول در واکنش

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید