‌چکیده محتوای فایل

وجود تعارض منافع نیاز به اثبات تأثیر حقیقی منافع شخصی روی کار حرفه ای ندارد بلکه وجود یک منفعت ثانویه به تنهائی کفایت می کند.

‌فهرست

تعریف تعارض منافع
تعارض منافع در قانون
وضع قوانین برای تعارض منافع
.قوانین وضع شده
شدت تعارض منافع
خود ارجاعی
نحوه حل تعارض منافع
توزیع دارو
.اهمیت اخلاقی
شرکت در کنفرانس ها

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید