‌چکیده محتوای فایل

آرماتور گذاری :
    - ضخامت پی ها نباید کمتر از 250 میلی متر و ضخامت صفحه سرشمع مربوط به گروه شمع نباید کمتر از 400 میلی متر اختیار شود
     - در ستون ها و ستون پایه ها سطح مقطع میلگرد های قطع کننده سطح تماس بین عضو تکیه گاهی و عضو متکی بر آن، نباید کمتر از 0/005 سطح مقطع عضو متکی باشد ...

‌فهرست

نکات و تمرین
تراکم
دانه بندی خاک
خواص خمیری خاک
پایداری شیروانیها
ظرفیت باربری پی های سطحی
طراحی و اجرای شمعها
سازه های نگهبان دائم
ایمنی در گود برداری
آرماتور گذاری

برای ارتباط با گروه و مشاهده فایل ها در تلگرام به کانال تلگرامی ما بپیوندید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید