‌چکیده محتوای فایل

مفهوم رزونانس در شيمي و در سنتز ترکيبات آلي جايگاه خاصي دارد.
 رزونانس، جابجائي الکترون هاي غير مستقر مي باشد و هنگامي پر رنگ تر جلوه مي نمايد که اربيتالهاي غير پيوندي پي مربوط به کربانيونها يا کربوکاتيونها در مجاورت پيوندهاي چندگانه يا هترو اتم هاي داراي زوج الکترنهاي غير پيوندي موجود باشد ...

‌فهرست

مقدمه
جايگاه مفهوم و قواعد رزونانس در شيمي آلي
اصول و قواعد رسم فرم هاي رزونانسي
تشخیص فرم هاي رزونانسي ارجح
خصلت اسيديته و مفهوم رزونانس
خصلت بازيسيته و مفهوم رزونانس

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید