‌چکیده محتوای فایل

خصوصي‌سازي در ورزش= بوجود آوردن شرايط لازم براي فعاليت بخش خصوصي در راستاي تعميم و گسترش ورزش و تربيت بدني.
راه‌كارهاي لازم:
كاهش نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم به سياستگذاري، هدايت و نظارت در صنعت ورزش 
تدوين مقررات حمايت از بخش خصوصي مولد و متخصص در راستاي سرمايه‌گذاري در ورزش
توسعه منابع انساني و دانش پايه ورزشي در كشور 
و ...

‌فهرست

تعريف خصوصي‌سازي
قانون اساسي و خصوصي‌سازي
اهداف خصوصي‌سازي
تجارب ساير كشورها
خصوصي‌سازي در ورزش
صنعت ورزش در جهان

لطفا برای حمایت از ما، فایل های مورد نیاز خود را با هزینه اندک خریداری کنید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید