‌چکیده محتوای فایل

روشنایی خوب امکاناتی از قبیل راحتی وایمنی کارکنان ایمنی بهداشت و پیشرفت کار را برای کارکنان فراهم می آورد تا کار خود را که با امر بینایی ارتباط دارد با دقت ، سرعت و بدون نیاز به کوشش غیر ضروری ببینند و ...

‌فهرست

مهندسی روشنایی در ارگونومی
نور چیست؟
تئوریهای نور
روشنایی، درخشندگی وانعکاس نور
تباین
خیرگی
انواع سیستم های روشنایی
روشنایی طبیعی
روشنایی مصنوعی
سیستم روشنایی مستقیم
منابع روشنایی مصنوعی
توزیع روشنایی مصنوعی

در صورت بروز خطا هنگام دانلود به بخش (پنل کاربری - خریدهای من) مراجعه فرمایید.

دیدگاه کاربران

system          

مدیریت

  • لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید